Hur blir du långsiktigt hållbar som chef och vilken roll kan HR spela?

Arrangör: Social Venture Network Sweden (SVN Sweden), Helhetskommunikation

Dag: 3/7 2018, 14:00–14:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: Sal B14

Arbetsmiljöföreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö har funnits i två år. Stora krav ställs på chefer att arbeta förebyggande för ett långsiktigt hållbart arbetsliv men chefer är också en riskgrupp för arbetsrelaterad ohälsa. Hur kan vi säkerställa att chefer blir långsiktigt hållbara?
Medverkande: Patrik Andersson, ordförande och vd, ledarskapskonsult, Values Academy och Helhetskommunikation
Greta Högberg, seniorkonsult HR och arbetsmiljöcoach, Helhetskommunikation
Helen Almroth, expert HR, arbetsmiljö och hälsa, Lång chefserfarenhet från olika branscher samt fackliga uppdrag
Conny Wahlström, Ledarskapscoach, ICF certifierad (ACC) och EQ-i 2.0 certifierad
Jennifer Jansson, country manager, Worklife Barometer
Karin Strömqvist Bååthe, moderator, Social Venture Network (SVN)

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.svnsweden.se

http://www.helhetskommunikation.se

Karin Strömqvist Bååthe

Generalsekreterare

Social Venture Network Sweden

0730-896162

karin@svnsweden.se

Lena Videgren

Kommunikatör

Social Venture Network Sweden

0736-826024

lena@svnsweden.se