Socialdemokraterna och vår politik beträffande äldrefrågor

Arrangör: Arena för erfarna tankar, News55

Dag: 4/7 2019, 14:00–14:30

Typ: Frågestund/utfrågning

Ämnesområde: Äldre

Ämnesområde 2: Ekonomi

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H538

Platsbeskrivning: Arena för erfarna tankar

Många äldre mår psykiskt och fysisk dåligt p g a den ekonomiska situationen men också beroende på social isolering, brister i omsorgen, & sjukvården.
Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, Socialdemokraterna
Jan Scherman, Journalist, News55
Artur Ringart, Journalist, News55

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Mikael Heinig

News55

mikael.heinig@mentoronline.se