Nätläkare i primärvården – ett hot eller en möjlighet för patienter med kroniska sjukdomar?

Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk

Dag: 1/7 2019, 09:30–10:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Södra kyrkogatan 11

Platsbeskrivning: Vid Stora Torget

På kort tid har antalet besök hos privata nätläkare ökat explosionsartat. Kritiken mot de nya vårdaktörerna har stundtals varit hård. Men är vård på nätet ett hot mot patientsäkerheten i primärvården - eller innebär nätläkarna att intentionerna om en god och nära vård kan uppfyllas?
Medverkande: David Nathanson, överläkare, ordförande, Svensk förening för diabetologi
Johan Hultberg, riksdagsledamot, (M) Västra Götaland
Daniel Forslund, biträdande regionråd, (L) Region Stockholm, ordf beredningen för digitalisering, SKL
Nasim Farrokhina, kvalitets- och forskningsdirektör, Kry
Göran Hägglund, moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

Magnus Barkstedt

Market Access and Public Affairs Director

Novo Nordisk Skandinavia AB

0705568200

mub@novonordisk.com