Hur ska personalkrisen i vården lösas?

Arrangör: Dagens Samhälle

Dag: 1/7 2019, 12:00–12:20

Typ: Debatt

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Cramérgatan, H305

Platsbeskrivning: Mitt på Cramérgatan, vid ingången till Campus Gotland

Bristen på sjuksköterskor gör att tusentals vårdplatser inte kan bemannas. Vad krävs för att regionerna ska kunna rekrytera och behålla personal?
Medverkande: Joakim Larsson, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation (M)
Ann Johansson, vice Ordförande, Vårdförbundet
Olov Carlsson, Chefredaktör, Dagens Samhälle

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.dagenssamhalle.se

Förtäring: Nej

http://www.dagenssamhalle.se

Annika Almgren

Dagens Samhälle