Så utvecklar vi den nära vården

Arrangör: Region Jönköpings län

Dag: 2/7 2019, 08:50–09:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Regionfrågor

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H552

Platsbeskrivning: Jönköpings län - en smart Arena

Så möter vi en framtid inom hälso- och sjukvården med stora möjligheter och utmaningar – Hur kan vi på bästa sätt ändra arbetssätt tillsammans för att ta tillvara och stärka individens egna resurser?
Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, (S) Regeringen
Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Mia Frisk, Ordförande i Regionstyrelse, Region Jönköpings län
Rachel De Basso, Nämndsordförande, Region Jönköpings län
Henrik Åhnfors, Patientrepresentant, Region Jönköpings län
Anette Nilsson, Utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län
Åsa Furén-Thulin, Sektionschef - avd. vård och omsorg, SKL
Anna Nergårdh, Särskild Utredare

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Mats Bojestig

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Jönköpings län

mats.bojestig@rjl.se