Framtidens läkare - förstatliga vården?

Arrangör: Sveriges läkarförbund Student

Dag: 2/7 2019, 08:40–09:30

Typ: Debatt

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Slottsterrassen 6

Platsbeskrivning: Läkartidningens tält

Dagens svenska hälso- och sjukvård genomsyras av långa vårdköer med en svårt överbelastad vårdpersonal. Till detta finns en utbredd specialistläkarbrist och ett överskott av underläkare. Kommer situationen se likadan ut i framtiden? Finns det andra sätt att styra sjukvården?
Medverkande: Theodor Lav, Ordförande, Sveriges läkarförbund Student
Anders W Jonsson, Sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet
Göran Stiernstedt, Regeringens utredare, Styrning för en mer jämlik vård
Carl Johan Sundberg, Professor, prefekt, moderator, Karolinska institutet
Tina Crafoord, Ordförande, Läkarförbundets Chefsförening
Lisbeth Friman, Regionrådssekreterare Stockholm, Kristdemokraterna
Hans Winberg, Generalsekreterare, Stiftelsen Leading Health Care
Michael Bergström, Handläggare på sektionen för hälso- och sjukvård, SKL

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://slf.se/student/almedalen-2019/

https://slf.se/student/aprilskamtet/

https://slf.se/student/

Theodor

Ordförande

Sveriges läkarförbund Student

Theodor.lav@slf.se