Varför mår fullt friska människor inte bra? Kan hälsans existentiella dimension vara en förklaring?

Arrangör: Svenska kyrkan

Dag: 3/7 2019, 09:00–09:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Platsbeskrivning: Domkyrkan

Forskare talar ofta om existentiell hälsa vid sidan om hälsans fysiska, psykiska och sociala dimensioner. Trots detta saknas de existentiella perspektiven helt i det svenska folkhälsoarbetet. Hur kan det uppvärderas och vilken roll kan civilsamhällets aktörer spela för en god existentiell folkhälsa?
Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, (S)
Fredrik Modéus, Biskop i Växjö stift, Svenska kyrkan
Brita Häll, Journalist och samtalsledare, Kyrkans tidning

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.svenskakyrkan.se/almedalen

Marie Nordström

Utvecklingssekreterare

Svenska kyrkan

0703-323272

marie.nordstrom@svenskakyrkan.se

Rickard Bonnevier

Biskopsadjunkt

Svenska kyrkan

0730-655285

rickard.bonnevier@svenskakyrkan.se