Hur kan primärvården spela en större roll för hälsan?

Arrangör: Folkhälsomyndigheten

Dag: 3/7 2019, 10:30–12:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Platsbeskrivning: Hälsodalen Bryggan

Ojämlikheter i hälsa beror huvudsakligen på faktorer utanför sjukvårdssystemet. Hälso- och sjukvården skulle dock, genom att investera i hälsofrämjande insatser och fokusera ännu mer på prevention, kunna bidra mer till att utjämna hälsoskillnaderna i befolkningen.
Medverkande: Lena Hallengren, Socialminister, (S)
Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Anna Nergårdh, Särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård
Åke Åkesson, Verksamhetschef, Hälsocentralen i Borgholm
Marina Tuutma, Ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen
Anders Henriksson, Regionstyrelsens ordförande Region Kalmar län
Nicklas Sandström, Regionråd i opposition i Västerbotten
Stefan Jutterdal, Förbundsordförande, Fysioterapeuterna
Emma Spak, Samordnare Nära vård, SKL
Gabriella Ahlström, Moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.folkhalsomyndigheten.se

http://www.sou.gov.se/godochnaravard

Mona Lakso

Utredare

Folkhälsomyndigheten

mona.lakso@folkhalsomyndigheten.se