Ligger värdebaserad vård i tiden?

Arrangör: Stiftelsen Leading Health Care

Dag: 2/7 2019, 08:30–10:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Platsbeskrivning: Hälsodalen

Vårdens organisering är ständigt aktuell, och under de senaste åren har värdebaserad vård lanserats som en möjlig lösning på de utmaningar som vården står inför. Kan modellen leva upp till förväntningarna? Om inte - varför?
Medverkande: Hans Winberg, Generalsekreterare, Leading Health Care
Anna Krohwinkel, Forskningschef, Leading Health Care
Unni Mannerheim, Forskningsledare, Leading Health Care
Jon Rognes, Forskningsledare, Leading Health Care

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.leadinghealthcare.se

Annemarie Brandt

Koordinator

Leading Health Care

annemarie.brandt@leadinghealthcare.se

Hans Winberg

Generalsekreterare

Leading Health Care

hans.winberg@leadinghealthcare.se