Läkarna behövs i ledning och utveckling av den digitala transformationen av hälso- och sjukvård

Arrangör: eHälsoläkarföreningen

Dag: 2/7 2019, 16:30–17:20

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Digitalisering

Ämnesområde 2: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Slottsterrassen 6

Platsbeskrivning: Läkartidningens tält

Nyligen beslutade styrelsen för Sveriges Läkarförbund att inkludera eHälsoläkarföreningen som intresseförening. eHälsoläkarna vill tydligare driva den digitala transformationen av vården för att skapa större värde för både patienter och profession/personal.
Medverkande: Emma Spak, Samordnare av Nära Vård, SKL

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

Nasim Bergman Farrokhnia

eHälsoläkarföreningen