Är personliga hälsodata vägen till förebyggande vård?

Arrangör: Region Skåne - en del av Öresundshuset

Dag: 2/7 2019, 13:30–14:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Digitalisering

Ämnesområde 2: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 1

Platsbeskrivning: Öresundshuset

Hur ska man flytta vården från slutenvård på sjukhus till mer förebyggande primärvård? Nyckeln kan ligga i de data som kommer från patienterna och som fångas upp av digitala vårdsystem, vilket man gör i Storbritannien. Hur skulle en sådan lösning kunna se ut i Sverige?
Medverkande: Matthew Swindells, Digitaliseringsdirektör, National Health Service UK
Kristina Nilsson, Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, (S) Riksdagen
Patrik Sundström, Programansvarig digitalisering, SKL
Tobias Nilsson, Omställningsstrateg digitalisering, Västra Götalandsregionen
Annette Linander, regionråd och regionstyrelsens 1 vice ordförande, (C) Region Skåne
Carina Svensson, regionråd och 2 vice ordförande i Skånes universitetssjukhus styrelse, (S) Region Skåne
Jonas Klevhag, moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: http://www.facebook.com/oresundshuset

Förtäring: Nej

http://www.skane.se

Klas Andersson

Kommunikatör

Region Skåne

klas.andersson@skane.se

Karin Swensson

Utvecklingsstrateg

Region Skåne

karin.swensson@skane.se