Omställning till en nära, personcentrerad och samordnad vård – vad krävs för att få det att hända?

Arrangör: Governo, Region Norrbotten, Luleå kommun

Dag: 4/7 2019, 08:30–09:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: Sal B51

Allt fler regioner har strategiska beslut om omställning till en nära vård. Men hur lyckas ta steget från inriktning till verklig förändring? Hur förbereda för att förverkliga den nära vården – tillsammans med kommuner och medborgare?
Medverkande: Lisbeth Löpare Johansson, Utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
Anna Alm-Andersson, Divisionschef Närsjukvård, Region Norrbotten
Dag Norén, Konsult, Governo
Gabriella Sjöström, Socialdirektör, Luleå kommun

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.governo.se

Karina Kight

Governo