Fast läkare trots läkarbrist - hur löser vi det?

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen

Dag: 2/7 2019, 09:50–10:40

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Slottsterrassen 6

Platsbeskrivning: Läkartidningens tält

Allt fler talar om att införa fast läkare i primärvården. Personlig kontinuitet har visat sig ge stora vinster, både för patienter och sjukvården. I dagsläget råder stor brist på specialister i allmänmedicin - så hur går vi vidare? Vi har exempel på att det går och lyfter olika aspekter på frågan.
Medverkande: Anders W Jonsson, Ledamot Socialutskottet, Centerpartiet
Emma Spak, Samordnare för nära vård, Sveriges Kommuner och Landsting
Christina Tallberg, Ordförande PRO, Pensionärernas Riksorganisation
Marina Tuutma, Ordförande DLF, specialist allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen
Staffan Ahlkvist, Moderator, specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen

Grönt evenemang: Nej

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

https://slf.se/dlf/

Staffan Ahlkvist

Svenska Distriktsläkarföreningen