Vad behövs för att börja arbeta personcentrerat inom hälso-, sjukvård- och omsorgsverksamheter?

Arrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC

Dag: 2/7 2019, 11:15–11:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: E31

Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja arbeta mer personcentrerat. Hur kan verksamheterna ställas om?
Medverkande: Axel Wolf, forskare GPCC, docent, lektor och vice prefekt för Innovation, Digitalisering & Nyttogörande, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC
Hans-Inge Perssson, författare, samhällsdebattör, närståenderepresentant GPCC, Vårdanalys Brukarråd mm, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://gpcc.gu.se/

Jeanette Tenggren Durkan

Centrum för personcentrerad vård

0766-186929

jeanette.tenggren.durkan@gu.se