Digital närhet - när vården kommer närmare

Arrangör: Inera AB

Dag: 2/7 2019, 11:00–11:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: Södra kyrkogatan 11

Platsbeskrivning: Häggska huset

Hur skall framtidens vård vara organiserad och fungera? Statliga utredningar föreslår hur vården borde omdanas i regionerna för att motsvara invånarnas förväntningar och utnyttja resurser. Digital vård växer fram, tvärs regionerna. Hur säkras en sammanhängande vårdkedja och upplevelse för patienten?
Medverkande: Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård
Göran Stiernstedt, Läkare, utredare och fd chef, Sveriges Kommuner och Landsting
Roger Molin, Ekonomie doktor, fd analytiker, Sveriges Kommuner och Landsting
Tobias Perdahl, Kommersiell chef, Doktor24
Mikael Johansson, moderator, chefsarkitekt, Inera
Christina Kling Hassler, moderator, läkare och verksamhetsstrateg, Inera

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://inera.se

http://www.sou.gov.se/godochnaravard

Ann-Charlotte Taube

Inera