Vad krävs av ledarskapet för att leda omställningen inom hälsa, vård och omsorg?

Arrangör: Region Norrbotten

Dag: 3/7 2019, 08:00–09:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Cramérgatan 8, trädgården

Platsbeskrivning: Norrbottensarenan

Norrbotten är en av de regioner i världen där andelen äldre i befolkningen ökar snabbast. Med färre personer i arbetsför ålder ska regionen klara att möta ett ökat vårdbehov. Det demografiska försprånget ställer höga krav på ett nytt och modigt ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.
Medverkande: Lisbet Löpare Johansson, Moderator, Region Norrbotten
Merja Tepponen, Chief Development Officer, South Karelia Social and Health Care , Skate, Lappeenranta, Finland
Anna Nergårdh, Särskild utredare God och nära vård, Socialdepartementet
Linda Frohm, Regionråd, (M) Region Norrbotten
Anna Alm Andersson, Divisionchef för närsjukvården, Region Norrbotten
Robin Åhrling, Ordförande, Unga diabetiker
Charlotte Lindmark, Skådespelare, Glugg Produktion
Stefan Jutterdal, Ordförande, Fysioterapeuterna

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.norrbotten.se/almedalen

Förtäring: Ja

http://www.norrbotten.se/almedalen

Åsa Snällfot

Region Norrbotten

0705-551553

asa.snallfot@norrbotten.se