Den stora utmaningen: bättre samordning för patientens skull

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Dag: 2/7 2019, 14:15–15:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H551

Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken

Svensk vård och omsorgs största utmaning är bristande samordning mellan kommun, primärvård och sjukhus. Även OECD konstaterar detta. Hur åstadkommer vi en bättre samordning ur patienters och brukares perspektiv?
Medverkande: Jonas Andersson, ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen (L)
Hans-Inge Persson, företrädare för patient- och närstående
Hans Winberg, moderator, Leading Health Care
Erik Slottner, borgarråd, ordförande i äldrenämnden, Stockholms stad (KD)
Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKL
Jan Eriksson, programchef, Västra Götalandsregionen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Förtäring: Nej

http://vastsvenskaarenan.se/

https://www.vgregion.se/almedalen

Jan Eriksson

Västra Götalandsregionen

0705-146340

jan.eriksson@vgregion.se

Tobias Nilsson

Västra Götalandsregionen

0700-824221

tobias.nilsson@vgregion.se