Så löser vi läkarbemanningen i primärvården

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen

Dag: 3/7 2019, 13:00–13:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Sysselsättning/arbetsmarknad

Språk: Svenska

Plats: Slottsterrassen 6

Platsbeskrivning: Läkartidningens tält

Sjukvården är i förändring med omställning till nära vård med en utbyggd primärvård. Idag råder stor brist på specialister i allmänmedicin och satsningar pågår i landet för att utbilda fler. Dock behövs övergångslösningar innan primärvårdsreformen är genomförd fullt ut.
Medverkande: Acko Ankarberg, Ordförande Socialutskottet, Kristdemokraterna
Fredrik Lennartsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
Ola Bergstrand, Biträdande Primärvårdschef, Region Skåne
Marina Tuutma, Ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen, Specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen
Camilla Sandin Bergh, Moderator, Specialist i allmänmedicin, Svenska Distriktsläkarföreningen

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

https://slf.se/dlf/

Camilla Sandin Bergh

Specialist i allmänmedicin

Svenska Distriktsläkarföreningen

camilla.sandin-bergh@slf.se

Marina Tuutma

Specialist i allmänmedicin

Svenska Distriktsläkarföreningen

marina.tuutma@slf.se