En nära vård ur befolkningens behov – hur skapar vi det?

Arrangör: Vårdförbundet

Dag: 30/6 2019, 16:00–16:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 19

Platsbeskrivning: TCO-landet

Vilka politiska incitament behövs för att den nära vården ska bli verklighet? Vad behöver göras i kommuner, landsting och regioner? Vilket ansvar har regeringen? Hur för beslutsfattare frågan vidare? Vad kan chefer och ledare bidra med för att driva igenom förändring? Vilken roll har invånarna?
Medverkande: Lars Karlsson, Årets vårdchef 2018, Tidigare verksamhetschef Boxholms vårdcentral
Ann Johansson, Vice förbundsordförande, Vårdförbundet
Anna Nergårdh, Särskild utredare för god och nära vård, Regeringskansliet
Peter Carstedt, Spetspatient
Karin Rågsjö, Vårdpolitisk talesperson, Vänsterpartiet
Anders Printz, Moderator, Vårdförbundet

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.vardforbundet.se

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/sa-paverkar-vardforbundet/motesplatser/almedalen/

Emma Hed

Vårdförbundet

0498-29 16 32

emma.hed@vardforbundet.se