Om vårdens resurser inte längre räcker till alla – vem bör bli utan vård?

Arrangör: Prioriteringscentrum, Linköpings universitet

Dag: 2/7 2019, 10:30–12:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Platsbeskrivning: Ala/Greenroom

Om vårdens resurser inte längre räcker till alla – vem bör bli utan vård? Är ökat egenansvar och egenfinansiering, hänsyn till ålder, eller avstå från insatser med blygsamma effekter – exempelvis vissa nya cancerläkemedel - lösningen? Hur gör vi med den vård som inte längre finansieras offentligt?
Medverkande: Lars Sandman, Föreståndare, Prioriteringscentrum
Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, SACO
Martin Henriksson, Docent hälsoekonomi, Linköpings universitet
Lina Nordquist, Riksdagspolitiker, Liberalerna
Jonas Lindberg, Sjukvårdspolitiker, Vänsterpartiet
Nicklas Sandström, Regionråd, Moderaterna
Karin Båtelson, Vice ordf läkarförbundet, Sveriges läkarförbund
Dag Larsson, Riksdagspolitiker, Socialdemokraterna

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

https://liu.se/prioriteringscentrum

Eva Persson

Kommunikatör

Linköpings universitet

eva.persson@liu.se