Näringslivet som accelerator för agenda 2030 – från ambition till långsiktiga bidrag & mätbar effekt

Arrangör: Worldfavor, Eliasson Group

Dag: 5/7 2018, 14:30–15:20

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24

Platsbeskrivning: Sal F20

Det är nu tre år sedan FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 togs fram av världens beslutsfattare och en av de viktigaste krafterna för att påverka dem är näringslivet. Men vilken möjlighet (och skyldighet?) har näringslivets att accelerera farten mot målen och visa på mätbar effekt?
Medverkande: Jan Eliasson, fd. vice generalsekreterare för FN
AnnaLena Norrman, Direktör hållbar utveckling och kvalitet, Martin&Servera
Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA
Albert Askeljung, Project Officer, UNDP
Frida Emilsson, Moderator, COO, Worldfavor
Johan Eliasson, Moderator, Managing Partner, Eliasson Group

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.worldfavor.com

https://worldfavor.com/sustainability-insights/

http://eliassongroup.co/

Siri Henriksson

Marketing Manager

Worldfavor AB

0730-56027

siri@worldfavor.com

Frida Emilsson

COO

Worldfavor AB

frida@worldfavor.com