Byggboom, krasch. Eller nya affärsmöjligheter?

Arrangör: Uppsala kommun

Dag: 3/7 2018, 10:00–10:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Näringsliv

Språk: Svenska

Plats: Donners plats 6

Platsbeskrivning: Uppsalas mötesplats

Den svenska marknaden för nyproducerade bostadsrätter har svalnat något. Bilden är inte ensidigt dyster men ger byggföretagen verkligen upp när bostadspriserna sjunker? Vilka möjligheter ger det nya marknadsläget?
Medverkande: Per-Martin Eriksson, Vd, Veidekke
Bengt Fardelius, affärschef, BoKlok
Cattis Carlén, affärsutvecklare, Riksbyggen
Stefan Sandberg, Vd, Uppsalahem
Erik Pelling, kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun (S)
Fredrik Ahlstedt, kommunalråd, Uppsala kommun (M)
Carlotte Skott, moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.youtube.com/channel/UC1iuPJrXIz2TubxqwXVhAvw

Förtäring: Nej

http://www.uppsalaialmedalen.se

Maria Ahrgren

Uppsala kommun

0768-304755

maria.ahrgren@uppsala.se