Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Arrangör: Pfizer, Amgen, MSD, AstraZeneca, Roche AB, Bristol-Myers Squibb

Dag: 3/7 2018, 15:00–16:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Platsbeskrivning: Fysiken

2013 utsågs immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott av en vetenskaplig tidskrift. Hur kan svensk hälso- och sjukvård verka för att nya behandlingar som immunterapier når cancerpatienter i enlighet med de nationella rekommendationerna?
Medverkande: Ellinor Persson, Moderator
Peter Daneryd, Förbundsdirektör, Skandionkliniken
Johan Ahlgren, Chef, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro
Kjell Bergfeldt, Styrelseledamot, Svensk onkologisk förening
Helena Ullgren, Styrelseledamot, Sjuksköterskor i cancervård
Emilie Orring, Regionråd, Region Uppsala (M)
Andreas Svahn, Regionråd, Region Örebro län (S)

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Katia Eriksson Bragazzi

Amgen

0730-938734

keriksso@amgen.com