Framtidens vård – patientens vårdförlopp behöver modern ledning och digitalisering

Arrangör: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

Dag: 4/7 2018, 08:15–09:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: B24

Vårdbehovet i Sverige förändras över tid. Detta måste mötas med förändrad ledning och styrning av vårdprocesser och ny informationshantering. Hur etableras systematiska vårdkedjor utifrån patienterna där flödeseffektivitet leder till resurseffektivitet?
Medverkande: Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, Regeringskansliet
Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings Län
Staffan Isling, regiondirektör, Region Uppsala
Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör, Västerbottens Läns Landsting
Anne-Charlotte Holmgren, ansvarig utvärdering och utmärkelser, SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling
Anna-Greta Brodin, sektionschef Hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.siq.se

Karin Olofsson

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling

0705-429478