Bredband till hjärnan – Digitalisering och AI kräver visualisering och bildanalys

Arrangör: East Sweden, Visual Sweden

Dag: 5/7 2018, 13:00–13:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Digitalisering

Ämnesområde 2: Innovation

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen 4

Platsbeskrivning: East Sweden Arena

Big Data har fått ett ökat värde nu när datorer hittar mönster i data och ger beslutsstöd. Men var kommer människan in i detta? Är artificiell intelligens ett hot eller en möjlighet? Här visar vi exempel på och diskuterar hur bildbaserad kommunikation öppnar för ”bredband till hjärnan”.
Medverkande: Anders Carlsson, processledare, Visual Sweden
Lena Miranda, vd, Science park Mjärdevi

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: http://www.eastsweden.se/almedalen

Förtäring: Nej

http://www.visualsweden.se/

Anders Carlsson

Processledare

Visual Sweden

0705-388908