Hur får vi skolan att fungera för elever med autism?

Arrangör: Autism- och Aspergerförbundet

Dag: 3/7 2018, 08:30–09:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Mänskliga rättigheter

Ämnesområde 2: Barn/ungdom

Språk: Svenska

Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: Sal: E35

Vår färska medlemsenkät visar att bara hälften av eleverna med autism har fått godkända betyg i svenska, engelska och matte. Lika många har varit frånvarande på grund av brister i skolan. Hur får vi en skola som fungerar så att elever med autism får det de har rätt till?
Medverkande: Helene Öberg, statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svante Tideman, 1:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
Maria Caryll, sektionschef, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting
Agneta Söder, ombudsman, Autism- och Aspergerförbundet

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.autism.se

Nicklas Mårtensson

Förbundssekreterare

Autism- och Aspergerförbundet

0739-287395

Sofie Ekholm

Kommunikatör

Autism- och Aspergerförbundet

0736-837488