Psykisk ohälsa, elevhälsan och en skola för alla

Arrangör: Jiang Millington, riksdagskandidat Miljöpartiet, Agneta Björck, leg sjuksköterska, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté

Dag: 5/7 2018, 10:00–10:50

Typ: Samtal

Ämnesområde: Utbildning

Ämnesområde 2: Vård och omsorg

Språk: Svenska

Plats: Södra Kyrkogatan 6

Platsbeskrivning: Stora scenen på gården

Skolresultat, mående, arbetsmiljö, tillgänglighet, kompetens, organisation och tillräckligt med resurser hänger ihop. Självmorden minskar kraftigt, utom för barn och unga. 43 procent lider av oro, ångest och ängslan.
Medverkande: Kerstin Evelius, nationell samordnare, Nationell samordnare inom området psykisk hälsa
Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Georgios Karpathakis, grundare, Underbara ADHD
Terese Österholm, leg psykolog, Lågaffektiva psykologer
Anna Bessö, chef för avdelningen för livsvillkor och levnadsvano, Folkhälsomyndigheten
Joanna Lundin, npf-pedagog
Teresa Linnarsson, Föreningen Tilia

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://tidningensyre.se/almedalen/

Förtäring: Nej

http://www.millington.se

http://jk.medlem.mp.se/

Jiang Millington

Riksdagskandidat Miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna

0703-906667

Agneta Björck

Verksamhetschef

0730-672724