Inga influencers? Inga youtubers? Är en likriktad gymnasieskola vägen till ett bredare yrkesliv?

Arrangör: Friskolornas riksförbund

Dag: 4/7 2018, 13:15–14:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Utbildning

Ämnesområde 2: Sysselsättning/arbetsmarknad

Språk: Svenska

Plats: Älva, fartyg

Platsbeskrivning: Segelfartyget ÄLVA, kajplats 10, Visby inre hamn

En fullgjord gymnasieutbildning är en grundförutsättning för goda förutsättningar på arbetsmarknaden, men var tredje gymnasieelev når inte examen på tre år. Hur kan genomströmningen i gymnasieskolan öka? Och hur kan näringslivets behov av personal med rätt utbildning tillgodoses?
Medverkande: Jan Vikström, ägare och affärsutvecklare, Lärande i Sverige
Marianne Jakobsson, vd, Lärlingsgymnasiet
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, Moderaterna
Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna
Ulla Hamilton, moderator

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.friskola.se

Magnus Johansson

Kommunikatör

Friskolornas riksförbund

0706-247742

Andreas Arvidsson

Kommunikatör

Friskolornas riksförbund

0722-095780