Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?

Arrangör: Göteborgs Stad / Göteborg Energi AB och Johanneberg Science Park

Dag: 3/7 2017, 15:00–16:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Energi

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, Kulle H529

Platsbeskrivning: Västsvenska Arenan

Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts optimerar energianvändningen. Hur bidrar en lokal energimarknad mellan fastigheter till effektivare resursutnyttjande? Vilka är handelsplatsens utmaningar?
Medverkande: Iréne Svensson, Moderator, Johanneberg Science Park
Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi
Mats Rydehell, Styrkeområdesledare för Energi, Chalmers tekniska högskola
Charlotte Lejon, Chef för kommersialisering och företagande, Energimyndigheten
Johan Tjernström, Affärsutvecklare Energi, Akademiska Hus
Elisabeth Undén, Ordförande Göteborg Energi, (MP), Göteborgs Stad
Kalle Bäck, Ledamot i kommunfullmäktige, (KD), Göteborgs Stad
Per-Arne Håkansson, Ledamot, (S), Riksdagen

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: http://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Förtäring: Ja

http://www.johannebergsciencepark.com/fed

Cecilia Erdalen

Göteborg Energi

0704-660428

Pia Schmidtbauer

Johanneberg Science Park

0708-849888

Sida i katalog: 95

Kod i katalog: AG0733