Tillsammans för en bättre hälsa

Arrangör: Cancerfonden

Dag: 5/7 2017, 13:45–14:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Annat

Språk: Svenska

Plats: Tage Cervins gata 3C

Platsbeskrivning: Skandias trädgård

Att förbättra folkhälsan är viktigt både för samhälle och individer, att fler lever hälsosamt och färre drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar är ett långsiktigt arbete och kräver mångas engagemang. Hur kan olika delar av samhället kan arbeta för en bättre hälsa?
Medverkande: Olle Lundberg, ordförande, Kommissionen för jämlik hälsa
Frida Boisen, digital chef, Bonnier Tidskrifter
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund
Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
Teddy Falkenek, chef samhällsengagemang, ICA
Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden
Kajsa Asp Jonson, moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://cancerfonden.se

Ulrica Sundholm

Cancerfonden

0768-147460

Sida i katalog: 312

Kod i katalog: AG2590