Elektrifiering av kollektivtrafiken

Arrangör: BIL Sweden, Sveriges Bussföretag

Dag: 4/7 2017, 09:00–09:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Kommunikationer

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: Sal B25, en trappa upp

Elektrifiering av busstrafiken är inte längre bara en vision. El- och elhybridbussar är en avgörande del för att till 2030 få bort klimatpåverkan, hälsopåverkan och störande buller från busstrafik i Sverige. Bussen skulle då bli det mest miljöanpassade motoriserade färdsättet.
Medverkande: Håkan Agnevall, CEO, Volvo Buses
Hanna Björk, Miljöstrateg, Västtrafik
Magnus Åkerhielm, vd, Keolis Sverige
Ulrika Frick, Ordförande i Västra Götalands Kollektivtrafiknämnd, Mijöpartiet

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.bilsweden.se

https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/sveriges_bussforetag/

Petter Nilsson

BIL Sweden

08-7004107

Göran Hallén

Utredare

Sveriges Bussföretag

08-7627126

Sida i katalog: 130

Kod i katalog: AG1026