När ska maskulinitetens sista högborg rivas?

Arrangör: Riksidrottsförbundet

Dag: 5/7 2017, 08:30–09:30

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Rättsväsende/brott

Ämnesområde 2: Media/journalistik

Språk: Svenska

Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Platsbeskrivning: Ideella trädgården

Heterosexualitet, aggressivitet, styrka och känslokontroll som traditionellt förknippas med maskulinitet ger fortfarande hög status inom idrotten. Glastaket för kvinnor är fortfarande kvar. Hur ska maskulinitetens högborg rivas? Styrda bidrag, kvotering, eller värdegrundsarbete?
Medverkande: Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
Gunnar Håkansson, Generalsekreterare, Svenska Golfförbundet
Olga Persson, Generalsekreterare, Unizon
Linnéa Claeson, Skuru IK

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.rf.se

Mattias Hjelmberg

Riksidrottsförbundet

0722-036154

mattias.hjelmberg@rf.se

Sida i katalog: 250

Kod i katalog: AG2054