Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Dag: 1/7 2019, 15:30–16:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Regionfrågor

Språk: Svenska

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Platsbeskrivning: Lojsta

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Vad krävs av de ansvariga aktörerna och vilka hinder måste rivas?
Medverkande: Anders Knape, ordförande, SKL
Lena Hallengren, socialminister, Regeringen
Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef, Östersunds kommun
Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: http://www.skl.se

Förtäring: Nej

http://www.skl.se/almedalen

Paola Felicetti

Sveriges Kommuner och Landsting