DNA-test och diagnostik - vad vill vi veta och vem ska få veta?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd (Smer), Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET)

Dag: 1/7 2019, 09:00–10:15

Typ: Samtal

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallers Plats 3

Platsbeskrivning:

Kunskapen om vår arvsmassa ökar snabbt. Vi lär oss allt mer om hur denna kunskap kan användas för att förebygga sjukdom och utveckla behandlingar. Samtidigt väcks en rad etiska frågor, exempelvis om genetisk integritet och rätten att inte veta.
Medverkande: Charlotte Hall (moderator), utredningssekreterare, KOMET
Amal Matar, forskare, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala Universitet
Stellan Welin, professor em i filosofi, ledamot Gentekniknämnden
Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik, Karolinska institutet
Rikard Erlandsson, bioinformatiker, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.smer.se

Helena Teréus

Statens medicinsk-etiska råd

helena.tereus@regeringskansliet.se

Charlotte Hall

Kommittén för teknologisk innovation och etik

charlotte.hall@regeringskansliet.se