Barn och unga rekryteras till kriminalitet – hur ska det förhindras?

Arrangör: Polismyndigheten

Dag: 1/7 2019, 11:15–12:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Rättsväsende/brott

Språk: Svenska

Plats: Hamnplan, H204

Platsbeskrivning:

För att stoppa tillväxten av nya kriminella krävs insatser från hela samhället. Barn och unga ska kunna växa upp i en trygg miljö utan våld och få lika möjligheter.
Medverkande: Anders Thornberg, Rikspolischef, Polismyndigheten
Jenny Rehnman, Chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen
Martin Lazar, Kommunpolis, lokalpolisområde Botkyrka, Polismyndigheten
Kadir Yilmaz, Förste socialsekreterare, utredning unga, Botkyrka kommun

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/polisens-seminarier-i-almedalen/

Förtäring: Nej

http://www.polisen.se

Kristin Ek

Kommunikationsstrateg

Polismyndigheten