Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi?

Arrangör: Cerner

Dag: 1/7 2019, 16:20–17:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Vård och omsorg

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2

Platsbeskrivning: Hälsodalen, Bryggan

Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras. Är det dags att gå ifrån att utforma vård för patienter, till att utforma vård med patienter? Eller är de bara ett alibi?
Medverkande: Fredrik Lindén, Moderator
Anna Saur Öberg, Patient- och medborgaransvarig SDV, Region Skåne
Peter Ekolind, Patientrepresentant SDV, Region Skåne
Johanna Ulfvarson, Sakkunnig forskning och eHälsa, Svensk Sjuksköterskeförening
Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.cerner.se

Julia Barne

Cerner

julia.barne@cerner.com