Framtidens stad – en stad under vatten?

Arrangör: Länsförsäkringar

Dag: 2/7 2019, 10:15–10:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Klimat/miljö

Språk: Svenska

Plats: Hästgatan 2

Platsbeskrivning:

Den befintliga bebyggelsen kan vi inte göra något åt, men havsnivån och sjöarna stiger. Samtidigt som översvämningsriskerna förväntas öka i Sveriges uppfattas ändå boende med närhet till vatten som attraktivt där många kommuner väljer att bygga nytt. Vem bär ansvaret och vem bär risken för det?
Medverkande: Johan Litsmark, Nturskadespecialist, Länsförsäkringar
Åsa Malmäng Pohl, Chief Executive Officer, Orbicon AB
Malin Fijen-Pacsay, Ordförande, Klimatberedningen
Linda Holmström, Klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Lena Bivner

Länsförsäkringar