Hållbar investering – vem vågar bygga utanför storstadsbubblan?

Arrangör: AlmeDalarna, Falun Borlänge-regionen AB

Dag: 2/7 2019, 09:00–10:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Ekonomi

Språk: Svenska

Plats: Hamnplan 5, Nedre plan

Platsbeskrivning:

En stor del av Sveriges export produceras utanför storstadsregionerna. För att säkerställa näringslivets kompetens, attrahera investeringar och nyetableringar behövs attraktiva boendemiljöer. Många kommuner har svårt att erbjuda detta då det råder brist på bostäder, även utanför storstäderna.
Medverkande: Göran Cars, Professor i samhällsbyggnad

Grönt evenemang: Nej

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.fbregionen.se

Eva-Lena Palander

VD

Falun Borlänge-regionen AB

info@fbregionen.se