Hur kan akademi och näringsliv samverka för social hållbarhet?

Arrangör: Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan

Dag: 2/7 2019, 08:00–08:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Demokrati

Ämnesområde 2: Innovation

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H551

Platsbeskrivning: Strandvägen mitt emot Almedalsparken

Våldbejakande extremism är ett hot på många nivåer och kan minska tilliten i samhället. Förutom det hot och obehag som militanta grupperingar kan utgöra, så ger de även en negativ bild av de lokalsamhällen där de verkar. Hur kan akademi och näringsliv arbeta tillsammans mot detta hot?
Medverkande: Gabriel Ehrling, Politisk redaktör, Dalarnas Tidningar (MittMedia)
Christer Mattsson, Forskare och föreståndare, Segerstedtinstitutet
Einar Botten, HR direktör, Spendrups
Tomas Axelson, Docent religionsvetenskap och Verksamhetsledare, Högskolan Dalarna och Interkulturellt utvecklingscentrum
Magnus Ström, Platschef, ABB Ludvika

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Förtäring: Ja

https://www.gu.se/almedalen

https://vastsvenskaarenan.se/

Richard Millings

Projektledare

Segerstedtinstitutet