70 är det nya 50 – men är 30 det nya 20?

Arrangör: Skandia

Dag: 1/7 2019, 10:30–11:15

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Sysselsättning/arbetsmarknad

Ämnesområde 2: Utbildning

Språk: Svenska

Plats: Korsningen Donnersgatan/Strandvägen

Platsbeskrivning: Skandias nya trädgård

Idag kommer många unga akademiker ut i arbete först vid 30 års ålder. Vad skulle det innebära för samhällsekonomin och pensionerna om fler unga kommer ut i arbete tidigare? Och vilka politiska initiativ behövs för att det ska ske?
Medverkande: Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
Johan Hakelius, Moderator, Fokus
Bettina Kashefi, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv
Göran Arrius, Ordförande, SACO
Hans Eklind, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Fredrik Lundh Sammeli, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.skandia.se/senetablering

Carl Otto Berg

Public Affairs

Skandia

carl.otto.berg@skandia.se