Hur kan skolmiljön möta elevernas förutsättningar och behov?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet

Dag: 1/7 2019, 09:00–10:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Utbildning

Ämnesområde 2: Barn/ungdom

Språk: Svenska

Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Platsbeskrivning: Delaktighetsforum, Sävesalen, 2 tr

Hur kan skolmiljön utformas så att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte blir ett hinder? De närmaste åren behöver många skolor byggas och rustas upp. Hur ser vi till att den nya skolan utformas efter elevens behov och förutsättningar?
Medverkande: Eva Rännar, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Erika Johansson, utredare, Myndigheten för delaktighet
Ida Kåhlin, ordförande, Sveriges arbetsterapeuter
Emelie Sköld, pedagog, ESS-gymnasiet - en skola med specialpedagogisk profil
Annika Nyström Karlsson, projektledare för projektet Tillgängliga lärmiljöer, Gotland
Ungdomar med erfarenhet av egen funktionsnedsättning i skolan
Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://mfd.se

Kalle Jönsson

Myndigheten för delaktighet