Hur blir ledarskapet bryggan mellan generationerna?

Arrangör: Gaia Leadership

Dag: 2/7 2019, 08:30–09:20

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Platsbeskrivning: B22

Millennials och nya Generation Z kommer in i arbetslivet med helt nya förväntningar på att kunna påverka, ha feedbackkultur, större mening – vara medledare. Den äldre generationens ledaare behöver vara hållbara längre och möta dessa förväntningar. Det är mellan generationerna vi hittar nya svar!
Medverkande: Elisabeth Ahremark, Partner, Gaia Leadership
Zilan Lawan, Partner, Gaia Leadership
Maria Furenmo, HR-direktör, Svenska Spel
Susanne Fuglsang, COO, Innovation Pioneers
Malin Holsner, Försäljningschef, Telness

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://gaialeadership.com

Elisabeth Ahremark

Partner

Gaia Leadership

0704-680383

elisabeth.ahremark@gaialeadership.com

Zilan Lawan

Partner

Gaia Leadership

0736-352826

zilan.lawan@gaialeadership.com