Hur påverkas ungas psykiska hälsa av sociala medier?

Arrangör: Mind, Facebook

Dag: 3/7 2019, 09:00–10:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Barn/ungdom

Ämnesområde 2: Forskning

Språk: Svenska

Plats: Kinbergs plats 8

Platsbeskrivning: Psykisk Hälsa-huset

Antalet timmar som unga använder sociala medier är hög och det har sannolikt en stor påverkan på deras välmående. Hur ökar vi medvetenhet och kunskap kring hur olika typer av interaktioner och engagemang via social medier påverkar ungas psykiska hälsa?
Medverkande: Siri Helle, Psykolog och författare
Christine Grahn, Ansvarig för Public Policy, Facebook Nordic
Margareta Bohlin, Professor i psykologi, Göteborgs Universitet
Jakob Forssmed, Riksdagsledamot KD, Kristdemokraterna
Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer
Karin Schulz, Moderator, Mind Generalsekreterare

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

http://www.mind.se

Selene Cortes

Mind

0704-401613

selene.cortes@mind.se