Hållbar stadsutveckling – en lönsam affär för både marknad och samhälle

Arrangör: Göteborgs Stad

Dag: 2/7 2019, 14:15–15:00

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H551

Platsbeskrivning: Strandvägen mittemot Almedalsparken

Globalt och nationellt lyfts hållbar stadsutveckling fram som en avgörande faktor för människors livskvalitet och planetens välmående. Att ha höga ambitioner är en självklarhet, men hur ser marknaden på hållbar stadsutveckling som affär? Hur fungerar det i praktiken? Vilka är de stora utmaningarna?
Medverkande: Christine Olofsson, hållbarhetschef, Älvstranden Utveckling AB
Oskar Henriksson, hållbarhetsstrateg, Älvstranden Utveckling AB
Johanna Hult-Rensch, regionchef Väst, NCC Property Development
Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen
Malin Andersson, avd.chef utveckling och internationellt, Göteborgs Stad, trafikkontoret
Anna Nordén, vice VD, Framtiden Byggutveckling
Naod Habtemichael, kommunalråd, (C) Göteborgs Stad
Grith Fjeldmose, kommunalråd, (V) Göteborgs Stad
Isak From, ledamot, (S) Riksdagen
Lars Mogensen, moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Förtäring: Ja

https://vastsvenskaarenan.se/

http://stadsutveckling.goteborg.se

http://masthuggskajen.se

Anna Hoffmeister

kommunikationsstrateg

Älvstranden Utveckling AB

Susanne Junkala

kommunikationschef

Älvstranden Utveckling AB