Att bygga billigt med klimatsmarta och prefabricerade installationer

Arrangör: VVS Fabrikanternas Råd

Dag: 1/7 2019, 11:00–11:30

Typ: Samtal

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Innovation

Språk: Svenska

Plats: Strandvägen, H532

Platsbeskrivning: VVS Fabrikanternas Råd

I tider av bostadsbrist och höga bostadspriser ökar efterfrågan på billigare boende. Men hur gör man detta smartast och vad innebär det för entreprenaden? Hur påverkas priset när konceptuellt byggande blir vanligare och inte minst hur hänger detta ihop med krav på energieffektivitet och klimatmål?
Medverkande: Fredrik Färjh, Moderator, Geberit AB
Johan Nuder, Koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, Svensk Byggtjänst
Veli Komulainen, Key Account Manager, LK Systems
Anders Byström, Commercial Director, PartAB

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://vvsfabrikanterna.se

http://fastighetsfokusvvs.se

Anders Mårtensson

VD

VVS-Fabrikanternas Råd

Bengt Henricson

Branchutvecklare

VVS-Fabrikanternas Råd