Hur får vi en fungerande bostadsmarknad?

Arrangör: Sparbankernas Riksförbund

Dag: 1/7 2019, 15:00–15:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Ekonomi

Språk: Svenska

Plats: Hamnplan, H208

Platsbeskrivning: Sparbankernas Riksförbunds tält

Hur får vi fart på bostadsmarknaden igen? Kan billigare boende öka rotationen på bostadsmarknaden?
Medverkande: Emma Hult, Bostadspolitisk talesperson, Miljöpartiet
Tanja Rasmusson, Näringspolitiks chef, Sveriges Byggindustrier
Jonas Spangenberg, Vd, Boklok
Johan Hedelin, Chef Analys och forskning, Konkurrensverket
Mats Hasselquist, Vd, Tjustbygdens sparbank
Bengt-Olof Isaksson, Moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: https://www.facebook.com/sparbankernasriksforbund/

Förtäring: Nej

http://www.sparbankerna.se

Catarina Bennetoft

Sparbankernas Riksförbund