Klimatsmart byggkoncept – 90% trä, energieffektivt och med giftfria material.

Arrangör: Nätverket för Byggekologi

Dag: 3/7 2019, 10:00–10:45

Typ: Seminarium

Ämnesområde: Byggande

Ämnesområde 2: Hållbarhet

Språk: Svenska

Plats: Södertorg 12, innergården

Platsbeskrivning:

Bygg 8-våningshus industriellt, sunt och prisvärt. Med trästomme av lätt-reglar/balkar, träfiberisolering, fasader med trämaterial och med enkel teknik gör vi redan det som efterfrågas av samtid och framtid.
Medverkande: Maria Block, Arkitekt SAR/MSA, Block Arkitektkontor

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

Maria Block

Arkitekt SAR/MSA

Nätverket för Byggekologi

maria@blockark.se

Charlotta Berggren

VVS-konsult

Nätverket för Byggekologi

charlotta.berggren@bydemand.se