Är Svenskt Näringsliv beredda att ta ansvar i arbetsmarknadspolitiken?

Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Dag: 1/7 2019, 15:30–15:50

Typ: Frågestund/utfrågning

Ämnesområde: Sysselsättning/arbetsmarknad

Språk: Svenska

Plats: S:t Hansplan, H700

Platsbeskrivning: S:t Hansplan 1

Företag är en viktig samverkansaktör i arbetet med lokala jobbspår, vad kan Svenskt Näringsliv göra för att stötta det arbetet?
Medverkande: Nedjma Chaouche, Moderator

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teckenspråkstolkning, Teleslinga finns, Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.dua.se

Maja Dahl

Dua