Digitala lösningar kan skapa engagemang och öka takten i Agenda 2030. Hur långt kan vi nå till 2022?

Arrangör: Hållbar Utveckling Sverige AB, 2022 Initiative Foundation, VATI of Sweden

Dag: 1/7 2019, 10:30–11:45

Typ: Workshop

Ämnesområde: Hållbarhet

Ämnesområde 2: Digitalisering

Språk: Svenska

Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Platsbeskrivning: Trädgården

År 2022 är vi halvvägs i Agenda 2030. Sverige och resten av världen behöver öka takten. Vi kan komma långt redan med dagens lösningar. Med digitalisering kan vi nå ut och skapa engagemang som ger förändrat beteende på individnivå, organisationsnivå och en ökad samverkan för genomförandet av målen.
Medverkande: Mark Marissink, Biträdande avdelningschef på Miljöanalysavdelningen, Naturvårdsverket
Alexandra Silfverstolpe, Grundare & Initiativtagare, Data Act Lab & Goal Tracker
Daniel Dellham, Medgrundare, Deedster
Fredrik Guzmán, Affärsutvecklare, Neue Labs & Project Esse
Malin Berge, Marknadschef, Norden & Baltikum, Mastercard
Robin Blomquist, Innovationsansvarig, EVRY Sverige
Helena Lindemark, Stiftare, Vice ordf./VD, 2022 Initiative Foundation & Hållbar Utveckling Sverige AB
Eva Vati, Ordf./VD, 2022 Initiative Foundation & VATI of Sweden

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Teleslinga finns, Toalett tillgänglig för rullstol , Entré och lokal tillgänglig för rullstol , Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Ja

https://www.2022initiative.org/

https://www.hallbart.nu/

Helena Lindemark

Stiftare & Vice ordförande

2022 Initiative Foundation

info@hallbart.nu

Eva Vati

Ordförande

2022 Initiative Foundation

info@2022initiative.org