Tillitsbaserad styrning och ledning – hur kan kommuner, landsting och myndigheter styras och ledas?

Arrangör: Tillitsdelegationen

Dag: 2/7 2018, 11:00–13:00

Typ: Samtal

Ämnesområde: Ekonomi

Ämnesområde 2: Demokrati

Språk: Svenska

Plats: Strandgatan 18

Platsbeskrivning: Sjöbergs bakgård

Allt fler kommuner, landsting och myndigheter vill tillämpa mer tillit i styrningen av välfärdstjänster. Hur kan medarbetarnas kunskap och erfarenhet bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna?
Medverkande: Laura Hartman, ordförande, Tillitsdelegationen
Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen Helsingborg
Vesna Jovic, vd, Sveriges kommuner och landsting
Christina Forsberg, generaldirektör, CSN
Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndighetem
Malin Aronsson, kommundirektör, Gislaved
Katarina Wetter Edman, PhD Design, FoU i Sörmland

Grönt evenemang: Ja

Tillgänglighet: Allergihänsyn

Direktsänds på internet: Nej

Förtäring: Nej

http://www.tillitsdelegationen.se

karin.ekdahl.wastberg@regeringskansliet.se

Tillitsdelegationen

0703-359740